Saltsjöbadens Teaters vision och mål när det handlar om tillgänglighet är att erbjuda alla som kommer till vår verksamhet en teater som inte är funktionshindrande och där alla som deltar ska uppleva fullständig tillgänglighet och inkludering.

Saltsjöbadens Teater har en tillgänglihetspolicy som innebär att Saltsjöbadens Teater har som mål att alltid göra vår verksamhet tillgänglig och inkluderande men inte exkluderande. Detta betyder konkret:

  • Saltsjöbadens Teater har en ingång som nås utan att man behöver använda trappor
  • Saltsjöbadens Teater har inga hindrande trösklar eller smala dörrar
  • Saltsjöbadens Teater har en scen som är upphöjd och en scen på golvet
  • En toalett som är anpassad för personer som använder rullstol finns på Saltsjöbadens Teater
  • Teaterpedagogerna på Saltsjöbadens Teater arbetar med och har tidigare arbetat med personer som upplevt funktionshinder i mötet med samhället 
  • På Saltsjöbadens Teater är alla elever välkomna till teaterkurserna 
  • Om en miljö eller situation upplevs som ett hinder av någon elev på teatern arbetar Saltsjöbadens Teater för att ta bort hindret i denna miljö eller situation