SALTSJÖBADENS TEATER HAR MÅNGA REGLER FÖR SÄKERHET OCH TRYGGHET SOM NU ÄVEN OMFATTAR CORONAVIRUSET.

BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARE PÅ VÅRA TEATERKURSER GÄLLER.

BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARE GÄLLER FÖR VÅRA TEATERFÖRESTÄLLNINGAR.

TEATERSLONGEN HAR ETT MYCKET EFFEKTIVT VENTILATIONSSYSTEM.

HANDTVÄTT INNAN OCH EFTER LEKTIONEN GÄLLER FÖR ALLA.

DEN SOM HAR MINSTA SYMPTOM LIKNANDE FÖRKYLNING STANNAR HEMMA TILLS DEN ÄR FRISK.

VI ERBJUDER ONLINE-UNDERVISNING NÄR MAN ÄR SJUK, SÅ ATT DET ÄR LÄTT ATT STANNA HEMMA UTAN ATT MISSA SIN TEATERLEKTION.

VI ÖNSKAR VÅRA SKÅDESPELARE HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL SALTSJÖBADENS TEATER!