Teaterkurs 12 gånger 1 timma: 950 kr/termin 

Teaterkurs 12 gånger 1½ timma: 1225 kr/termin

I kurspriserna ingår teaterpedagog, riktig teaterscen med teknik, ljud och ljus, kostymer, rekvisita och dekor: Teaterpedagogerna arbetar fram manus tillsammans med eleverna efter elevernas egna önskemål om handling och roller!

Kursavgiften betalas vid terminsstart till Saltsjöbadens Teaterklubb, bankgironummer 5854-9429. Vänligen skriv elevens namn.

Organisationsformen för Saltsjöbadens Teaterklubb sedan den bildades är den ideella föreningen. Ideella föreningar erbjuder medlemsskap.

I kursavgiften ingår medlemsskap i Saltsjöbadens Teaterklubb om 200 kr per år.