Kursavgifter Saltsjöbadens Teater 

OBS: Den som ej ska fortsätta på kulturskolan nästa termin HT 2020 behöver säga upp sin plats före 30 juni för att undvika att bli betalningsskyldig för nästa termin. Du kan närsomhelst söka till en ny kurs. 

Teaterelever som ej fyller 7 år innevarande termin får fakturan från Saltsjöbadens Teater. Kurspriset för elever som inte får Kulturcheck är 1153 per termin. Teaterkursen omfattar 12-14 gånger per termin för elever utan Kulturcheck. Om en elev slutar innan kursavslut reduceras inte fakturan. 

Kursavgift om 1153 för elever som har rätt till Kulturcheck och har ansökt via Nacka Kommun betalas till Nacka Kommun. Nacka Kommun skickar fakturan. 

Om Du inte ska gå på Din teaterkurs nästa termin säger Du upp Din plats 30 november eller 31 maj via Nacka 24. 

OBS: Om en elev slutar sin kurs under terminen ska vårdnadshavaren säga upp eleven via Nacka 24. 

Elever som är skrivna i Nacka, som har fyllt 7 år och som inte ansökt till teaterkursen och därför inte får någon faktura från Nacka Kommun, men deltar på kursen ändå utan att ha ansökt hos kommunen, får en faktura från oss. 

Eftersom eleven inte ansökt hos Nacka Kommun är kurspriset högre, då verksamheten inte erhåller något bidrag för eleven från Nacka Kommun. Kurspriset är då 2950:-/termin.