Kursavgifter Saltsjöbadens Teater 

Kursavgift om 1200 för elever som ansökt via Nacka Kommun betalas till Nacka Kommun. Nacka Kommun skickar fakturan. 

Om Du inte ska gå på Din teaterkurs nästa termin säger Du upp Din plats 30 november eller 31 maj via Nacka 24, så att någon annan kan få platsen. 

OBS: Om en elev slutar sin kurs under terminen ska vårdnadshavaren säga upp eleven via Nacka 24. 

Elever som är skrivna i Nacka, som har fyllt 7 år och som inte ansökt till teaterkursen och därför inte får någon faktura från Nacka Kommun, men deltar på kursen ändå utan att ha ansökt hos kommunen, får en faktura från oss. 

Eftersom eleven inte ansökt hos Nacka Kommun är kurspriset högre, då verksamheten inte erhåller något bidrag för eleven från Nacka Kommun. Kurspriset är då 3150:-/termin.