Viktig information angående dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen (PUL) med en dataskyddsförordning från EU: General Data Protection Regulation, GDPR.

Vi informerar här om hur vi hanterar och skyddar personuppgifter. Saltsjöbadens Teater ansvarar för att:

  • Inte samla in fler personuppgifter än nödvändigt för verksamheten
  • Hantera personuppgifter utifrån rättslig grund 
  • Ha en registeransvarig person som hanterar personuppgifter
  • Radera inaktuella uppgifter

Med personuppgifter menas namn, adress, kontaktuppgifter, personnummer men även bildmaterial om det förekommer.

Hanteringen av personuppgifter innebär att:

vi hanterar personuppgifter i Nacka Kommuns datasystem

vi hanterar personuppgifter i vårt datasystem

vi använder personuppgifter som e-post samt namn vid mejlkontakt

våra lärare har tillgång till kontaktuppgift till föräldrar om de behöver kontaktas under lektionstid

vi hanterar kontaktuppgifter vid fakturering

Ibland hanterar vi personuppgifter med samtycke av vårdnadshavare. Vi har en elevblankett som vårdnadshavare fyller i för att lämna uppgifter och samtycke till oss. Informationen i elevblanketten digitaliseras och pappersblanketten förstörs. 

Radering av inaktuella uppgifter innebär att vi raderar alla uppgifter som gäller elever vilka inte längre går på Saltsjöbadens Teater. Det gör vi så fort vi vet att eleven inte ska gå i verksamheten. 

Om någon har lämnat personuppgifter till Saltsjöbadens Teater och önskar få dem raderade kontaktar man Saltsjöbadens Teater via mejl eller telefon. Registeransvarig raderar då uppgifterna. 

*************************************************************************************************************************************************************