Viktig information angående dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 ersätts Personuppgiftslagen (PUL) med en dataskyddsförordning från EU: General Data Protection Regulation, GDPR.

Vi informerar här om hur vi hanterar och skyddar personuppgifter. Saltsjöbadens Teater ansvarar för att:

  • Inte samla in fler personuppgifter än nödvändigt för verksamheten
  • Hantera personuppgifter med samtycke
  • Ha en registeransvarig person som hanterar personuppgifter
  • Radera inaktuella uppgifter

Med personuppgifter menas namn, adress, kontaktuppgifter, personnummer men även bildmaterial om det förekommer.

Hanteringen av personuppgifter innebär att:

registeransvarig för in uppgifterna i vårt digitala elevregister. 

personuppgifter registreras i Nacka Kommuns databas för att verksamhetens kulturstöd.

vi mejlar information i gruppmejl.

vi har kontaktuppgifter till föräldrar i våra närvarolistor vilket är nödvändigt om föräldrar behöver kontaktas under lektionstid.

vi använder kontaktuppgifterna vid fakturering. 

Samtycke innebär att vi får och hanterar personuppgifter med samtycke av vårdnadshavare. Vi har en elevblankett som vårdnadshavare fyller i för att lämna uppgifterna till oss.

Radering av inaktuella uppgifter innebär att vi raderar alla uppgifter som gäller elever vilka inte längre går på Saltsjöbadens Teater.

Om någon har lämnat personuppgifter till Saltsjöbadens Teater och önskar få dem raderade kontaktar man Saltsjöbadens Teater via mejl eller telefon. Registeransvarig raderar då uppgifterna. 

*************************************************************************************************************************************************************