En ny kvalitetsutvärdering har utförts genom Nacka Kommuns Kundundersökning där Saltsjöbadens Teater fått mycket goda bedömningar. Saltsjöbadens Teater placeras i flera områden på de tre högsta platserna bland 12 kulturverksamheter i Nacka Kommun.

Här följer exempel från resultaten av Nacka Kommuns Kundundersökning:

 

Fråga Plats bland 12 kulturverksamheter
Jag får använda mig av mina egna ideer på   lektionerna 1
Jag får vara med och bestämma vad vi ska   göra 1
Min lärare bryr sig om vad jag tycker 1
Min lärare förklarar så jag förstår 2
Min lärare ger mig uppmuntran 2
Det är roligt i Kulturskolan 3
Jag lär mig mycket 3
Det är bra stämning under lektionerna 3
Kursen är på en bra tid 3
Jag får i god tid veta när  öreställningar ska vara 3
   
Statistik över vad som är bäst på  teatern:   
 Vad är bäst med den här kulturskolan?  
1. Bra lärare/kunniga/entusiastiska  
2. Roligt/kul  
3. Lär mig nya saker/lär mig mycket  
   

 

 

Saltsjöbadens Teater genomför en egen enkät som besvaras av våra teaterelever. En sammanställning av enkätsvaren för tidigare år finns här.

 

2013 utförde Våga Visa en kvalitativ utvärdering av Saltsjöbadens Teater. Här följer en sammanfattning:

Saltsjöbadens Teaterklubb är en verksamhet som karaktäriseras av engagemang, noggrannhet och struktur.

Grundläggande policydokument och kursplaner är väl utvecklade och kommunicerade.

Mål för verksamheten finns och en fungerande struktur för uppföljningsarbete och utvärdering.

Lokaler och kostymförråd är välorganiserade och prydliga. Undervisningen är tydligt elevcentrerad. Eleverna har mycket att säga till om gällande innehåll på lektionerna och det är de som, med glädje och frimodighet, styr det kreativa arbetet. De elever som företrädesvis deltar i föreningens verksamhet har ett stort kulturellt kapital och passar in i den pedagogiska metod som finns på skolan.

Väl utbildad och engagerad personal sätter formen för en verksamhet där det är en självklar rättighet att i trygghet få uppleva sig själva ur olika aspekter och att få utforska gränserna för upplevelsen av sig själv och för vem man är.

Verksamhetens ledare har ett mycket gott grepp om verksamheten och hur den bedrivs och för det utvecklingsarbete som genomsyrar hela verksamheten. 

Vårt samlade intryck är att vi observerat en ambitiös verksamhet med mycket hög nivå och kvalitet på undervisning och kulturutövande.